My Board

Tam Versiyon: Gümrük müşavirliği
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
Gümrük müşaviri olmak için en az 4 yıllık eğitim veren ilgili fakülte ve lisans bölümlerinden veya 4 yıllık eğitim veren bir bölümden mezun olup gümrük işleri, dış ticaret, Avrupa Birliği, vb dallarda eğitim tahsil etmek gerekir. Gümrük müşavirleri mezun olduğu bölümler arasında hukuk, iktisat, maliye, kamu yönetimi, siyasal bilgiler, Avrupa Birliği, Çalışma ve Endüstri İlişkileri, ekonomi, ekonometri, uluslararası ilişkiler, bankacılık gibi bölümler yer almalıdır. Gümrük müşaviri olmadan önce gümrük müşavir yardımcısı olmak lazımdır.
 
Gümrük müşavirliği yardımcılığı ünvanında ise en az 2 yıl çalışmış olmak gerekmektedir. 3 defaya mahsus olarak girilebilen sınavda 70 ve üstü alan başarılı adaylar gümrük müşavirliği yetki belgesi ile gümrük müşavirliğine hak kazanırlar.  Gümrük müşavirliği görevi 7681 sayılı Gümrük Kanunu'nda bahsedilmiştir. ​​​​​​ Dış ticaret için mükelleflerine danışmanlık hizmeti de sağlamaktadır. İthalatçı ve ihracatçı müşterilere müşavirlik hizmeti verirler. Gümrük müşavirliği Türkiye içerisinde kanunla kurulmuş olan ilk meslektir. Gümrük Kanunu'nda dolaylı temsilci olarak yetkilidir. Gümrük müşaviri olabilmek için öncelikle yeterlilikleri ve şartları yerine getirmek gereklidir. Bu şartlar arasında şunlar yer alır: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gereklidir.
 
Kanunlar tarafından belirlenen, zimmet, irtikap, ihtilas, hırsızlık, dolandırıcılık, rüşvet, yalan yere şahitlik, sahtecilik, görevi kötüye kullanım, iftira gibi ağır ve yüz kızartıcı suçları işlemek bu mesleği ifa etmeye engeldir. Ayrıca gümrük müşavirliği işlerinde ehil olmak zorundadır. Disiplinli, yazılı ve sözlü iletişimi kuvvetli, ekip çalışmasına yatkın, stres altında etkili karar verebilmesi gereklidir. Seyahat kısıtlamasının bulunmaması şarttır.